ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

ΤCK A.B.E.E.
Επάγγελμα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Διεύθυνση: 38ο χλμ Ν.Ε.Ο.Α.Κ., ΜΕΓΑΡΑ
Τηλέφωνο: 2296025655 Φαξ:2296021380